Koło Pszczelarzy w Jabłonowie


Idź do treści

Zatrucia pszczół

artykuły

Toruń dn.10 listopada 2014 r.
KOMUNIKAT
ZATRUCIA PSZCZÓŁ ŚRODKAMI OCHRONY ROŚLIN
W związku z licznymi przypadkami zatrucia pszczół w sezonie 2014 r wynikających z nieprawidłowo wykonywanymi zabiegami chemicznej ochrony roślin, szczególnie przy użyciu insektycydów, niosą za sobą niezwykle duże zagrożenia dla pszczół i innych zapylaczy.

Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu przypomina o konieczności przestrzegania podstawowych zasad i obowiązków związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, określonych w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o ochronie roślin. Szczególnie należy zwrócić uwagę na następujące przepisy:

  • Stosować można wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu oraz zgodnie z etykietą-instrukcją stosowania, ściśle z podanymi w niej zaleceniami oraz w taki sposób, aby nie dopuścić do zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
  • Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie, który użyty zgodnie przeznaczeniem, zapewnia skuteczne zwalczanie organizmów szkodliwych i nie spowoduje zagrożenia zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska.
  • Posiadacze gruntów, gdzie prowadzone są zabiegi ochrony roślin, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu ochrony roślin.
  • Zabiegi przy użyciu środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie mogą być wykonywanie przez osoby które ukończyły szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadają aktualne zaświadczenie o ukończeniu tego szkolenia.
  • Środki ochrony roślin na terenie otwartym stosuje się dopuszczonym sprzętem nadziemnym, m.in.:- jeżeli prędkość wiatru nie przekracza 4 m/s,- co najmniej 20 m od pasiek, (nie wykonywanie zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy podczas zabiegu).

Kto stosuje środki ochrony roślin niedopuszczone do obrotu lub w sposób niezgodny z etykieta-instrukcja stosowania, albo niezgodnie z obowiązującymi zasadami ich stosowania, podlega karze grzywny (art. 76 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o ochronie roślin).

ROLNIKU

w celu ograniczenia zatruć pszczół należy pamiętać o tym, by przestrzegać zasad dobrej praktyki rolniczej;

  • Nawet środki o niskim ryzyku dla pszczół należy stosować, tylko i wyłącznie w godzinach wieczornych i po ustaniu ich lotów (od 20.00 – 3.00 rano).
  • Eliminować zabiegi środkami ochrony roślin toksycznymi dla pszczół, na kwitnących roślinach (w tym również upraw z kwitnącymi chwastami w roślinach uprawnych) lub pokrytych spadzią.

Opryskanie pszczół cieczą robocza powoduje zamoczenie skrzydeł, co utrudnia bądź uniemożliwia im dalszy lot i powrót do ula. Ponadto, w wyniku przejęcia obcego zapachu środka chemicznego, pszczoły powracające do ula są traktowane jako obce, nie zostają
wpuszczone do gniazda lub giną zażądlone przez pszczoły strażniczki.

Ochrona roślin w sposób nie zagrażający pszczołom jest możliwa i wymaga wyłącznie Twojej dobrej woli.
Zapylanie roślin jest jednym z najważniejszych i najtańszych czynników plonotwórczych Twoich roślin.


Prezes RZP w Toruniu
Tadeusz Dussa

Strona główna | komunikaty | kontakt | GALERIE | artykuły | Mapa witryny


Podmenu:


Powrót do treści | Wróć do menu głównego